Počet bodov:
Popis:  9b

Vo fyzike sa často stretávame s veľmi veľkými alebo veľmi malými hodnotami. Napríklad najväčší výbuch, aký kedy ľudstvo vytvorilo (vodíková Car bomba s energiou \(\SI{50}{megaton\ TNT} = \SI{2.e17}{\joule}\)) je voči supernove typu IIa (\(\SI{1.e46}{\joule}\)) úplne zanedbateľný: je to rovnaký pomer energií, ako dopad zrnka soli z výšky niekoľkých mikrometrov oproti výbuchu Car bomby.

Skúste nájsť alebo vymyslieť nejaký reálny objekt alebo jav tak, aby pre relevantnú veličinu aspoň približne platilo, že pomer \(A:B\) je ako \(B:C\). Hodnoty pre zadané objekty, respektíve javy, si nájdite a uveďte zdroj.

  1. Hmotnosť mravca : hmotnosť lietadlovej lode : ???,
  2. \(\SI{1}{\milli\metre}\) : vzdialenosť k Mesiacu : ???,
  3. Rýchlosť svetla : rýchlosť auta na diaľnici : ???,
  4. Povrch zemskej súše : povrch futbalového ihriska : ???,
  5. Trvanie ultrakrátkeho laserového záblesku : \(1\) sekunda : ???,
  6. Hmotnosť zrnka piesku : hmotnosť Zeme : ???,
  7. Jasnosť Slnka : jasnosť Mesiaca v splne : ???.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.