Počet bodov:
Popis:  9b

Paľko sa minule vybral do divadla – nie však obyčajného! Bol si pozrieť predstavenie tieňového divadla, kde herci pomocou svetla a bábok vytvárali tiene na plachte. Paľka to natoľko zaujalo, že po predstavení šiel do zákulisia, aby zistil, ako to funguje. Herci mu všetko poukazovali a Paľko si všimol, že čím je bábka ďalej od plachty, tým je jej tieň väčší.

Po kultúrnom zážitku Paľko kráčal večer pri západe Slnka domov, keď sa zrazu pozrel na svoj tieň. S prekvapením zistil, že tieň sa javí menší, keď dopadá na vzdialenejšie objekty. Pomôžte Paľkovi a objasnite tieto javy – ako je to vlastne s veľkosťou tieňa v závislosti od vzdialenosti?

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.