Počet bodov:
Popis:  9b

Kubko si pri jednej zo svojich potuliek vlakom po Slovensku uvedomil zaujímavú vec – ku kontrakcii dĺžky nedochádza len v špeciálnej teórii relativity, ale i pri brzdení vlakov!

Modelujte vlak ako súpravu rušňa a vagónov známych hmotností vzájomne prepojených pružinkami s tuhosťou \(k\). Predpokladajte, že pri brzdení brzdí len rušeň, a to trením kolies o koľajnice. O koľko sa skráti celá súprava v rovnovážnom stave pružín?1 Koeficient trenia železa o železo je \(f\).

Pokúste sa aj číselne odhadnúť, o koľko by sa skrátila súprava, ak by sa nárazníky s pružiacim mechanizmom nahradili obyčajnými tyčami obdobných rozmerov. Uvažujte typickú vlakovú súpravu a potrebné parametre si vyhľadajte alebo odhadnite.


  1. Rovnovážnym stavom myslíme stav, keď už sústava nekmitá a celá sa pohybuje rovnomerne spomaleným pohybom.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.