Počet bodov:
Popis:  9b

Nina sa hrá s pružinkami. Minule zobrala dvojicu identických pružiniek s tuhosťou \(k\) a s nulovou pokojovou dĺžkou a pripevnila ich na protiľahlé steny kvádrika s hmotnosťou \(M\). Kvádrik potom položila na podložku a voľné konce pružiniek prichytila k dvojici pevných, protiľahlých stien. Následne kvádrik vychýlila z rovnovážnej polohy do vzdialenosti \(L\) a uvoľnila ho. Koľkokrát prejde kvádrik rovnovážnou polohou, než zastane? Koeficient trenia medzi kvádrikom a podložkou je \(f\).

Figure 1: Kvádrik a pružinky

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.