Počet bodov:
Popis:  9b

Mözgáčovi sa podarila prevratná vec! Vyrobil vo svojej izbe homogénne elektrické pole intenzity \(E\). Celý nadšený do neho hneď vložil dva bodové náboje s nábojmi \(+Q\) a \(-Q\) a hmotnosťami \(m\), pevne spojené nehmotnou nevodivou tyčkou dĺžky \(L\). Urobil to tak, že pole v izbe smerovalo od kladného náboja k zápornému.

Mözgáčovi sa ale nepáčilo, že sa jeho náboje nehýbu. Preto nimi máličko pootočil okolo jednej z osí kolmých na tyčku. Ako bude kvalitatívne vyzerať pohyb nábojov? Akú najväčšiu rýchlosť pri pohybe nadobudnú?

Gravitačné sily bez hanby zanedbajte.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.