Počet bodov:
Popis:  9b

Legolas sa učil na skúšku z relativistického elektromagnetizmu. Táto pôvabne znejúca oblasť fyziky mu vnukla takúto myšlienku.

Majme dva elektróny vo vzdialenosti \(d = \SI{1}{\meter}\). Akú veľkú rýchlosť kolmo na ich spojnicu im musíme udeliť (obom rovnakú, vrátane smeru), aby výsledná sila, ktorou na seba budú pôsobiť, bola nulová?

Výsledok Vás možno prekvapí. Pokúste sa výsledok interpretovať z relativistického hľadiska.

Výpočet rýchlosti (aj s odôvodnením) budeme hodnotiť nanajvýš šiestimi bodmi. Relativistické zdôvodnenie budeme hodnotiť najviac tromi bodmi.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.