Počet bodov:
Popis:  9b

Nina odmieta počas koronakrízy stratiť kontakt s fyzikou. Zaumienila si, že bude klásť odpor. Aby lepšie vedela, aký odpor vlastne chce klásť, v priestore si predstavila dve skupiny uzlov, \(A\) a \(B\). Skupina uzlov \(A\)\(a\) uzlov, skupina \(B\)\(b\) uzlov. Následne každý uzol skupiny \(A\) spojila s každým uzlom skupiny \(B\) rezistorom s odporom \(R\).

Figure 1: Skupiny uzlov, kde a = 3 a b = 4.

Ninu teraz zaujíma: Aký bude výsledný odpor medzi dvomi uzlami z rôznych skupín? A čo medzi dvomi uzlami tej istej skupiny?

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.