Počet bodov:
Popis:  9b

Keď Sabinka sadne za volant, každý jej radšej uhne z cesty. A tak od nej odskakujú cyklisti, chodci, kríčky, lavičky… aj s osadenstvom… A minule jej dokonca uhol aj protipožiarny hydrant.

Po hydrante zostala v zemi diera, z ktorej začala do výšky prýštiť voda. Veľkosť diery bola tretinová oproti prierezu prívodného potrubia, ktoré je zakopané v hĺbke \(\SI{2}{\meter}\) pod zemou a v ktorom je tlak vody \(\SI{360}{\kilo\pascal}\). Do akej výšky striekala voda?

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.