Počet bodov:
Popis:  9b

Adam, vyzbrojený svojim ostrovtipom, sa rád prechádza po širokých bratislavských uliciach. Keď ho pri jednej z jeho prechádzok zbadá Jaro, ktorý je často živým terčom jeho vtipov, rozhodne sa pred Adamom radšej schovať. Jediné, čo mu v rýchlosti napadne, je skryť sa za stĺp, ktorý sa nachádza medzi ním a Adamom. Adam sa pohybuje po priamke v kolmej vzdialenosti \(D\) od stĺpa rýchlosťou \(u\). Ako rýchlo sa má pohybovať Jaro po priamke vzdialenej od lampy \(d\), rovnobežnej so smerom Adamovho pohybu, ak nechce byť spozorovaný?

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.