Počet bodov:
Popis:  9b

Jaro zavítal do obchodu s dokonalými elektrotechnickými súčiastkami. Do očí mu ihneď padol regál plný poistiek. Pri bližšom preskúmaní zistil, že sa tam nachádzajú len dvojaké poistky – také, ktoré sa prepália pri prúde \(I\) alebo pri prúde \(2I\). Sánka mu spadla pri zistení, že navyše všetky poistky majú rovnaký odpor \(R\). Takúto príležitosť si nemohol nechať ujsť. V okamihu siahol po škatuli s dokonalými vodičmi s nulovým odporom a poistky začal medzi sebou prepájať nasledovným spôsobom:

Na začiatku zobral po jednej poistke z každého druhu a zapojil ich paralelne. V každom ďalšom kroku zobral opäť po jednej poistke z každého druhu. Dvojampérovú poistku pripojil sériovo k súpoistiu z predchádzajúcej iterácie a k tomu celému pripojil paralelne ešte jednoampérovú poistku. Z tejto zábavky ho vytrhlo až predavačovo významné pokašliavanie, ale to už jeho veľdielo nadobúdalo kolosálne rozmery. Počet použitých poistiek sa zastavil na \(2n, n\in\mathbb{N}, n\gg 1\).

Jarovo súpoistie
Jarovo súpoistie

Jaro si povedal, že jeho práca nevyjde navnivoč a rozhodol sa vykonať experiment. K svojmu súpoistiu pripojil do série dokonalý ampérmeter a celé to pripojil na dokonalý zdroj jednosmerného napätia s regulovateľnou veľkosťou. Postupne začal z nuly zvyšovať napätie, no a vtedy sa začali diať veci. Popíšte presne, čo pozoroval. Načrtnite graf závislosti prúdu nameraného ampérmetrom od okamžitého elektromotorického napätia zdroja, čiže voltampérovú charakteristiku Jarovho súpoistia. Nezabudnite nájsť všetky význačné hodnoty napätia a prúdu.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.