Počet bodov:
Popis:  9b

Justína sa v posledom čase cítila priam uchvátená majstrovskými kúskami antických hrnčiarov. Keďže umenie jej nie je cudzie, rozhodla sa, že vezme veci (a hlinu) do vlastných rúk a niečo si sama vyrobí. Chcelo to trochu cviku a trpezlivosti, ale nakoniec sa jej podarilo vyrobiť dokonalú nádobu, ktorej prierez sa dá popísať rovnicou \[ y = L+\frac{x^2}{20L} - L\cos{\frac{x}{L}}\text{,} \] kde \(x\in\left<-6L;6L\right>\). Jej dielo ju tak tešilo, že si na dno uložila svoj obľúbený hmotný bod. Potom ale prišiel Kvík a potiahol nádobu vo vodorovnom smere so zrýchlením \(a\), až sa hmotný bod z nádoby vysypal. Justína nebola nadšená a hneď začala Kvíkovi vysvetľovať, že musí ťahať zrýchlením takým a takým, aby jej drahý hmotný bod nevysypal. Pre aké hodnoty \(a\) to platí?

V tejto úlohe od vás nepožadujeme úplne presný (t. j. analytický) výsledok.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.