Počet bodov:
Popis:  9b

Peter, Pavel a Arthur objavili v babkinej pivnici celý balík plastelíny ešte z čias dávneho socializmu. Tak si z nej začali modelovať kadejaké veci. Všimli si, že rôzne sfarbenia plastelíny sú v rôznom štádiu rozkladu, a teda majú odlišné vlastnosti. Preto Pavel navrhol, že by si mohli vymodelovať zemeguľu na základe jedného z najjednoduchších fyzikálnych modelov zemského plášťa a kôry.

Ten predpokladá, že od istej hĺbky pod zemským povrchom tlak nezávisí od zemepisnej dĺžky ani šírky. Nakoľko chceli, aby ich model bol fyzikálne aj geograficky presný, povedali si, že vymodelujú aj pohoria. Dlho sa dohadovali na tom, ako hlboko by mal siahať „koreň“ (t. j. časť kôry pretŕčajúca do plášťa) hory výšky \(h\), ak hustota plastelíny zvolenej pre kôru, respektíve plášť je \(\rho_k\), \(\rho_p\), \(\rho_k<\rho_p\). Pokúste sa im s týmto problémom pomôcť.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.