Počet bodov:
Popis:  9b

V pivniciach sa nájdu všelijaké kuriozity, hlavne keď sa v nich dlho neupratuje. To bol aj Duškov prípad, ktorý nedávno v tej svojej našiel za kopou novín z osemdesiatych rokov škatuľu so starými elektronickými súčiastkami. Vybral si spomedzi nich dva ešte stále funkčne vyzerajúce kondenzátory, ktorých kapacity boli v pomere \(\frac{C_1}{C_2}=k\).

Najprv ich zapojil do série a takéto zapojenie nabil na potenciálový rozdiel \(U\). Potom si povedal, že ich zapojí paralelne. Pri tom si všimol, že na kondenzátor kapacity \(C_1\) prešiel náboj veľkosti \(q\). Duška by teraz zaujímalo, aké veľké sú hodnoty \(C_1\) a \(C_2\).

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.