Počet bodov:
Popis:  9b

Slečna Noetherová1 si zaobstarala nádherné dokonale symetrické rovinné matematické kyvadlo dĺžky \(l\), ktoré umiestnila medzi dve vertikálne sklenené dosky, aby mohla overovať symetrie časopriestoru. Na to však musí vedieť merať čas, a na to jej poslúži kyvadlo.

Nebol by v tom čert, teda presnejšie bol, keby za rohom nestál pán Heisenberg2, ktorý zaryte tvrdí, že „Pravá krása je skrytá v asymetriách!“. Preto sa rozhodol, že bod závesu kyvadla aj s dvomi vertikálnymi sklenennými doskami3 nechá rotovať uhlovou rýchlosťou \(\Omega\).

Celé rovinné matematické kyvadlo teraz rotuje okolo osi prechádzajúcej bodom závesu ležiacej v rovine kyvadla (pozri obrázok). Vďaka tejto skutočnosti sa kyvadlo začne oneskorovať. Za aký najkratší čas sa kyvadlo oneskorí o pol periódy?

Kyvadlo slečny Noetherovej
Kyvadlo slečny Noetherovej

  1. Pre tých, čo neboli na poslednom zimnom sústredení, naše zlatíčko Pľyš.

  2. Maťo

  3. Kyvadlo sa tak teda môže hýbať len v tenkej medzere medzi doskami, ktoré rotujú spolu s kyvadlom.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.