Počet bodov:
Popis:  9b

Je rok 2047. Kubko upgradoval svoju električku T3 na maglev T3000 a vo voľnom čase jazdí na transkontinentálnych trasách. Maglev T3000 sa pohybuje bez trenia vo vákuovej trubici v nulovej nadmorskej výške a má maximálnu cestovnú rýchlosť \(\SI{2000}{\metre\per\second}\). Trubice maglevu vedú okolo celej Zeme v rovnobežkovom smere. Cestujúci majú vysoké nároky na komfort a okrem dostatočne širokých sedadiel, vysokého stropu, prístupu k batožine a hojného prísunu palubného občerstvenia požadujú aj to, aby v žiadnom okamihu cesty nepocítili preťaženie väčšie ako \(\SI{1.5}{g}\).

Ako najbližšie k pólom môže maglev premávať, aby boli cestujúci spokojní? Vyriešte túto úlohu z pohľadu

  1. inerciálneho pozorovateľa vznášajúceho sa nad pólom Zeme,
  2. neinerciálneho pozorovateľa spojeného s rotujúcou sústavou, v ktorej je pasažier maglevu v pokoji,
  3. neinerciálneho pozorovateľa spojeného s rotujúcou Zemou (náhodný okolostojaci na stanici maglevu).

Zem považujte za dokonalú guľu s polomerom \(R_\oplus = \SI{6371}{\kilo\metre}\). Jej rotáciu neignorujte.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.