Počet bodov:
Popis:  9b

Jonka chce zazvoniť na MASÍVNOM zvone. Srdce zvona má hmotnosť \(\SI{1}{\tonne}\) a na zazvonenie potrebuje dosiahnuť výchylku \(\ang{5}\). Jonka vie udeliť srdcu zvona impulz sily \(\SI{200}{\newton\second}\), ale stíha ho počas jedného kyvu udeliť iba raz. Ako dlho jej potrvá, kým zvon začne zvoniť? Dĺžka závesu srdca zvona je \(\SI{5}{\metre}\).

Trenie aj odpor vzduchu zanedbajte.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.