Počet bodov:
Popis:  9b

Pľyš nadáva na horúčavy. V izbe s rozmermi \(\SI{4.5}{\metre}\times\SI{3.5}{\metre}\times\SI{2.5}{\metre}\) je hnusných \(\SI{30}{\celsius}\), keď tu zrazu sa vonku ochladí na \(\SI{20}{\celsius}\). Koľkokrát musí vymeniť vzduch v miestnosti, aby sa ochladila na \(\SI{25}{\celsius}\)? Uvažujte, že vždy napustí vzduch zvonku, nechá teplotu ustáliť a až potom znova vyvetrá. Pľyš už je zručná vo vetraní a dokáže vzduch v miestnosti vymeniť okamžite.

Steny sú z betónu s hmotnostnou tepelnou kapacitou \(\SI{1}{\kilo\joule\per\kilo\gram\per\kelvin}\) a hrúbkou \(\SI{20}{\centi\metre}\), zvonku zaizolované tenkou vrstvou ideálneho izolantu, ktorý neprepúšťa žiadne teplo.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.