Počet bodov:
Popis:  9b

Péderov špecifický balistický akcelerovátor je taký masívny, že na odmeranie jeho zrýchlenia bežné akcelerometre nepostačujú. Preto vyhútal vlastný spôsob merania, avšak potrebuje pomôcť s kalibrovaním.

Pripevnite na koniec silného povrazu drobnú kolísku, do ktorej vložíte plastelínu, na ktorej je položený nejaký drobný predmet (napríklad hracia kocka alebo kovová guľôčka). Na predmet položte závažie a zistite závislosť medzi veľkosťou jamky, ktorá sa v plastelíne a vytvorí a pôsobiacou silou.

Potom chyťte druhý koniec povrazu a roztočiac kolísku vytvorte čo najväčšie zrýchlenie, ktoré touto metódou odmeriate. Vyhodnoťte, ako presné je použitie Péderovej metódy.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.