Počet bodov:
Popis:  9b

Mözög usúdil, že je najvyšší čas začať trénovať i telo, nie len mözög, a tak začal od Nového roku cvičiť. Keďže to nechcel zo začiatku preháňať, vyrobil si za týmto účelom špeciálny svalový rastovátor – činku pozostávajúcu z dvojice mydlových bublín s polomermi \(\SI{5}{\centi\metre}\) a \(\SI{10}{\centi\metre}\) prepojených trubicou s ventilom. Takáto činka však bola nevyvážená, a tak sa rozhodol otvoriť ventil, dúfajúc, že časť vzduchu z väčšej bubliny pretečie do menšej a ich polomery sa vyrovnajú. No stal sa presný opak a všetok vzduch z menšej bubliny pretiekol do väčšej. Prečo k tomu došlo? A aký je polomer zjednotenej bubliny

  1. bezprostredne po pretečení vzduchu;
  2. po vyrovnaní teploty s okolím?

V miestnosti je štandardný atmosférický tlak. Vzduch považujte za ideálny dvojatómový plyn a objem vzduchu v trubičke zanedbajte. Povrchové napätie mydlovej vody je \(\SI{7.5}{\milli\newton\per\metre}\).

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.