Počet bodov:
Popis:  9b

Maťko má rád štvorce, a tak si vyrobil štvorcovátor. Taký štvorcovátor, to je vec! Z odporového drôtu spraví – hádajte čo? Štvorec! A do neho vloží druhý štvorec tak, aby jeho vrcholy boli v strede strán toho väčšieho. A ďalej čo? No do druhého štvorca predsa vloží rovnakým spôsobom ďalší štvorec a ďalší a ďalší…

Aký odpor by Maťko nameral medzi dvomi protiľahlými vrcholmi najväčšieho štvorca, ktorý má stranu dlhú \(2a\)? Odporový drôt má dĺžkový odpor \(\lambda\).

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.