Počet bodov:
Popis:  9b

Dopravný podnik nakúpil nové električky uspôsobené do horúcich letných dní. Tento in-ovátor-ský počin mal hneď niekoľko špecifík. V prvom rade to bola otvorená karoséria, ktorá umožňovala voľné prúdenie vzduchu, ktorý ochladzoval cestujúcich. Konštruktér myslel aj na efektívne narábanie s energiami, preto sa električka mohla pohybovať po koľajniciach bez trenia. Daňou za to bola nutnosť použiť nový typ pohonu. V jej zadnej časti bolo umiestnené delo vystreľujúce guľôčky s hmotnosťou \(\SI{10}{\gram}\) smerom dopredu rýchlosťou \(\SI{100}{\metre\per\second}\) a s frekvenciou \(\SI{10}{\hertz}\) na terčík umiestnený v prednej časti električky. Guľôčky sa od terčíku dokonale pružne odrážali a vďaka otvorenej karosérii dopadali mimo električku.

Aká bola rýchlosť električky po jednej hodine jazdy, ak jej hmotnosť bola desať ton? Predpokladajte, že vystreľovaním guľôčok sa hmotnosť električky nemení.

BONUS

Akej veľkej chyby sme sa dopustili uvažovaním tohto predpokladu?

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.