Počet bodov:
Popis:  9b

Na výške je život ťažký, preto si spolubývajúce Jonka a Bejka každý večer robia čaj na upokojenie nervov a dobrý spánok. Ako ho tak popíjajú, Jonka sa nezaprie a začne rozmýšľať o tom, ako by sa zmenila časová závislosť teploty čaju, ak by ho dali do iného hrnčeka, ak by ho bolo dvakrát viac, ak by…

Merajte teplotu čaju v konštatných intervaloch a následne vytvorte graf závislosti teploty na čase (merajte až pokým sa teplota čaju neustáli). Meranie opakujte pre minimálne dve rôzne situácie (čaj chladíme fénom, dvojnásobný objem čaju, iný tvar alebo materiál nádoby, …), pričom pri každom meraní zmeňte oproti prvému (referenčnému) meraniu len jednu vec. Všetky závislosti zobrazte v jednom grafe a okomentujte, aká zmena nastala voči referenčnému meraniu – popíšte zmenu v tvare grafu a pokúste sa ju fyzikálne vysvetliť.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.