Počet bodov:
Popis:  9b

Katka dostala na narodeniny pohár na kávu. Nie je to len taký obyčajný pohár! Je špeciálny v tom, že jeho steny sú z dvojitého skla, medzi ktorými je vzduch. Hneď po tom, ako si doň spravila kávu, dala sa na jeho skúmanie. Zaujímalo by ju, či je dvojité sklo len marketingový ťah. Hrá úlohu vôbec vzduchová vrstva? Nezávisí to len od hrúbky skla, respektíve hrúbky celej steny aj so vzduchovou vrstvou?

Zrátajte, koľkokrát lepšie oproti normálnemu poháru s hrúbkou skla \(h\) izoluje pohár

  1. s dvojitým sklom, medzi ktorým je vzduch, pričom každé sklo aj vzduchová vrstva sú hrubé \(h\),
  2. z obyčajného skla hrúbky \(2h\),
  3. z obyčajného skla hrúbky \(3h\).

Straty cez vrch pohára neuvažujte, nakoľko Katka má rada kávu s napeneným mliekom, ktoré vieme považovať za veľmi dobrý izolant. Hrúbka \(h\) je voči rozmerom pohára zanedbateľná.

Koeficienty tepelnej vodivosti skla a vzduchu si vyhľadajte.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.