Počet bodov:
Popis:  9b

Andrej našiel v spoločenskej miestnosti obruč a ako správny fyzik ju hneď začal skúmať.

Máme obruč, ktorá sa točí uhlovou rýchlosťou \(\omega\) okolo svojho priemeru, ktorý je rovnobežný s vektorom gravitačného zrýchlenia. Na obruči je hmotný bod, ktorý sa po nej môže voľne pohybovať. Ktoré miesta na obruči sú pre bod rovnovážnymi polohami? Ktoré z nich sú stabilné a ktoré labilné?

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.