Počet bodov:
Popis:  9b

Maťko si cestou na prednášku kúpil Acidko. V prednáškovej miestnosti však majú iba šikmé lavice so sklonom \(\alpha\), ktoré majú na spodku zarážku zanedbateľnej výšky. Maťko si otvorené Acidko položil na lavicu práve pred zarážku, aby sa nemusel báť, že sa krabica z lavice zošmykne a obleje ho Acidkom. Nepríjemne ho ale zaskočil fakt, že krabica sa prekotila a obliala ho aj tak. Koľko z Acidka by bol musel Maťko vypiť, aby sa na neho krabica neprevrhla?

Uvažujte že krabica je kváder so štvorcovou podstavou so stranou \(a\) a výškou \(2a\) a jedna strana podstavy je rovnobežná s hranou stola. Hmotnosť samotnej krabice zanedbajte.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.