Počet bodov:
Popis:  9b

Pamätáte si na Filipove ľadovcové dobrodružstvo z predchádzajúcej série?1 Kvík si povedal, že nie je o nič horší, zostrojil si zariadenie na odpaľovanie kvádrika a vybral sa ku svojmu obľúbenému ľadovcu. Ten nie je hocijaký, ale pozostáva výlučne z rovinných častí. Kvík postupoval rovnako ako Filip a získal tieto dáta. Na základe nich nájdite profil ľadovca a vyznačte, odkiaľ Kvík vykonával svoje merania. Nezabudnite uviesť všetky dôležité parametre (výška a sklon ľadovca, poloha zlomu).

Nameraná závislosť
Nameraná závislosť

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.