Počet bodov:
Popis:  9b

Vysvetlite Maťovi1, prečo spojenie dvoch tužkových batérii (t. j. anódy na jednej batérii a katódy na druhej batérii) bez zapojenia do obvodu nemá na batériu rovnaké účinky, ako keď batériu jednoducho skratujeme (kúskom vodiča prepojíme anódu a katódu na tej istej batérii).


  1. Pozor! Nie tomu Maťovi. Ale tomu Maťovi s modrými očami. Holt, Maťov je vo FKS celkom dosť…

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.