Počet bodov:
Popis:  9b

Využívali ste ako malí citrón ako zdroj energie? Že nie? Tak teraz to napravíme! Postavte si pomocou alobalu a medených drôtov, pozinkovaných (galvanizovaných) klincov alebo iných kovových kúskov vlastnú batériu. Ako elektrolyt môžete použiť kyselinu citrónovú alebo slanú vodu. Vysvetlite, s ktorými kovmi a s akými elektrolytmi nameriate medzi kovmi elektrické napätie. Následne pre vami zvolené elektródy a elektrolyt namerajte závislosť elektrického napätia medzi elektródami v závislosti od koncentrácie elektrolytu (slanej vody, resp. kyseliny citrónovej). Nezabudnite sa pokúsiť kvantifikovať chyby merania!

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.