Zadanie

Hovorca sa doma hrá s piestami a nádobami, pretože práve preberajú na mechanike termodynamiku. Dal do nádoby s objemom \(V=\SI{1}{\milli\litre}\) uzavretej piestom nejaké množstvo vody a zvyšok vyplnil vzduchom s atmosférickým tlakom. Voda aj vzduch mali teplotu \(t=\SI{20}{\celsius}\). Hovorca piestom potiahol tak, že zväčšil objem nádoby na \(5V\). Vtom začala voda vrieť. Aké najmenšie množstvo vody mohlo byť v nádobe?

Pozn.: Túto úlohu sa nám úspešne podarilo vyliečiť z nákazy. Ak ste ju už minule začali počítať, vaše predošlé výpočty sa vám budú isto hodiť.

O závislosti bodu varu od tlaku si môžete prečítať napríklad na wikipédii.

Označme objem vody v nádobe \(\mathcal{V}\). Objem vzduchu pred a po potiahnutí je potom \(V-\mathcal{V}\), respektíve \(5V-\mathcal{V}\) Potrebujeme si rozmyslieť, čo sa dialo počas Hovorcovho ťahu s vodou a vzduchom v pieste. Predpokladať, že Hovorca spakruky zvládne sprostredkovať izobarickú expanciu je trochu precenenie jeho síl, že izochorickú zas podcenenie. Na to, aby bola expanzia izotermická, by zas musela byť veľmi pomalá, čo zadanie nijak nenaznačuje. Z jednoduchých termodynamických dejov sa ako najlepší model javí adiabatická expanzia, bola by v súlade s predpokladom konečnej tepelnej vodivosti stien piestu a Hovorcovej trpezlivosti. O tlaku vzduchu po expanzii teda hovorí vzťah: \[ p\left(5V-\mathcal{V}\right)^\kappa=p_{atm.}\left(V-\mathcal{V}\right)^\kappa \] O vode je zas kvôli jej vlastnostiam (veľká tepelná kapacita a malá stlačiteľnosť) rozumné predpokladať, že nezmení (veľmi) svoj objem ani teplotu. Zostáva zúžitkovať vzťah z Wikipédie odporučený zadaním, pričom \(T=\SI{293.15}{\kelvin}\) je teplota vody pri ktorej chceme aby vrela, a \(T_{atm.}=373.15\) je teplota varu vody pri atmosferickom tlaku. Potom: \[ \frac{1}{T}-\frac{1}{T_{atm.}}=\frac{R}{\Delta H_{vap}}\ln{\frac{p_{atm.}}{p}} \] \[ \frac{1}{T}-\frac{1}{T_{atm.}}=\frac{\kappa R}{\Delta H_{vap}}\ln{\frac{5V-\mathcal{V}}{V-\mathcal{V}}} \] \[ \mathcal{V}=\frac{e^{\frac{\Delta H_{vap}}{\kappa R}\left(\frac{1}{T}-\frac{1}{T_{atm.}}\right)}-5}{e^{\frac{\Delta H_{vap}}{\kappa R}\left(\frac{1}{T}-\frac{1}{T_{atm.}}\right)}-1}V \] Keďže vzduch je zväčša tvorený dvojatómovými molekulami, \(\kappa\approx \frac{7}{5}\) a tabuľková hodnota merného skupenského tepla vyparovania vody je \(\Delta H_{vap}=\SI[per-mode=symbol]{40660}{\joule\per\mole}\), výsledok je: \[ \mathcal{V}\approx \SI{0.66}{\milli\litre} \]

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.