Zadanie

Po novej strašne výhodne postavenej diaľnici sa pretekajú Mišo a Dušan. Uháňajú v dvoch autách rýchlosťou . Zrazu si Dušan povie „tak už dosť“ a zvýši rýchlosť na . Akú zmenu kinetickej energie Dušanovho auta pri tom pozoruje Mišo, a akú pozoruje Kubo stojaci na zemi ťukajúc si na čelo? Kto z nich pozoruje skutočnú zmenu kinetickej energie a prečo? Koľko energie (benzínu) minulo skutočne Dušanove auto pri zrýchlení?

Nebudeme chodiť dlho okolo horúcej kaše a rovno si spočítajme, akú zmenu kinetickej energie pozoruje Mišo a akú Kubo. Rýchlosť \(\SI[per-mode = symbol]{100}{\kilo\metre\per\hour}\) si pracovne označme \(v\).

Mišo vidí, že trabant zrýchlil z \(0\) na \(v\). Kubo pre zmenu videl, že Dušanovo auto zrýchlilo z \(v\) na \(2v\). Zmena kinetickej energie je v Mišovej sústave \(\Delta E_{\text{Mišo}} = \frac{1}{2}mv^2\) v Kubovej sústave je to \(\Delta E_{\text{Kubo}} = \frac{3}{2}mv^2\). Hmm… dostávame dva rôzne výsledky. Zároveň je jasné, že Dušanovo auto nemohlo minúť rôzne množstvo benzínu, podľa toho, kto sa na auto pozerá. V aute ubudlo nejaké jednoznačne určené množstvo benzínu. Zdravý rozum naznačuje, že by množstvo spáleného benzínu malo byť úmerné zmene kinetickej energie, ktorú pozoroval Kubo. Prečo je to tak? Na to si o chvíľu odpovieme :).

V sústavej spojenej s Kubom, Zem stále voči Kubovi stojí, keďže je nohami pevne na Zemi, Mišovo auto nemení svoju rýchlosť a jediné čo zmení svoju rýchlosť je Dušanovo auto. Celková zmena energie sústavy je teda \(\frac{3}{2}mv^2\). Čo ak by sa však na celú situáciu pozeral aj Maťo voľne sa vznášajúc v éterickom priestore okolo Zeme? Uvidí nejaký rozdiel?

Áno! Niečo nám tu totiž uniká. Ak má Dušanovo auto spolu s Mišovým autom a Kubom pevne stojacim na Zemi byť naozaj uzavretou sústavou, tak sa musí zachovávať nie len energia, ale aj hybnosť (keďže na sústavu nepôsobia žiadne vonkajšie sily).1

Ak teda Dušanovo auto zrýchli, tak musí aj udeliť nejakú hybnosť samotnej Zemi s hmotnosťou \(M\). Kubo tento efekt neuvidí, keďže on je nohami pevne spojený so Zemou, takže nevie zaznamenať rýchlosť Zeme voči nemu (tá je z definície jeho sústavy vždy nula). Ak by však situáciu pozoroval aj spomínaný Maťo v éterickom priestore okolo Zeme, tak by uvidel, že aj Zem získa nejakú rýchlosť \(v_{\text{zem}}\). Platí totiž (z Maťovho pohľadu) jednoduchý zákon zachovania hybnosti: \[ \underbrace{0}_{\text{poč. hybnosť Zeme}}+\underbrace{mv}_{\text{poč. hybnosť Dušanovho auta}} = \underbrace{Mv_{\text{zem}}}_{\text{hybnosť Zeme}} + \underbrace{m2v}_{\text{kon. hybnosť Dušanovho auta}}\text{,} \] \[ v_{\text{zem}} = -\frac{m}{M}v\text{.} \]

Celková zmena energie sústavy (z pohľadu Maťa udržujúceho si nadhľad) je rovná (pre \(m << M\)): \[ \Delta E = \frac{1}{2}m{(2v)}^2+\frac{1}{2}M{\left(-\frac{m}{M}v\right)}^2 - \frac{1}{2}mv^2 = \frac{3}{2}mv^2 + \frac{1}{2}\frac{m^2}{M}v^2 \approx \frac{3}{2}mv^2\text{,} \] čo je rovnaká zmena energie, akú uvidí aj Kubo.

Pozrime sa na celú situáciu ešte raz v Mišovej sústave a tentoraz nezabudnime, že z pohľadu Miša uteká pod jeho kolesami aj Zem rýchlosťou \(-v\). V Mišovej sústave je na začiatku Dušanovo auto v pokoji, potom zrýchli na rýchlosť \(v\). V Mišovej sústave musí taktiež platiť zákon zachovania hybnosti. \[ -Mv = -Mv' + mv\text{,} \] kde \(v'\) je rychlosť ktorou uháňa zem vzhľadom na Miša po Dušanovom zrychlení.

Celková zmena energie je teda \[ \Delta E = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}M{\left(1+\frac{m}{M}\right)}^2v^2-\frac{1}{2}Mv^2 = \frac{3}{2}mv^2 + \frac{1}{2}\frac{m^2}{M}v^2\text{.} \] Dostali sme teda rovnaký výsledok, aký vidí aj Maťo. V prípade veeeľmi ťažkej Zeme oproti autu (\(m \ll M\)) sa opäť zredukuje na \(\frac{3}{2}mv^2\). Vidíme teda, že napriek tomu, že Zem je veľmi ťažká a v takomto obrovskom vesmíre by mala iba naozaj zanedbateľné energie voči trabantu, tak vie pekne zamiešať karty. Všimnite si totiž, že v predchádzajúcej rovnici pri umocnení zátvorky vznikne člen, kde sa vykrátia \(M\). Tento člen zároveň spôsobuje, že už nevzniká paradox medzi rôznymi sústavami.

Poučenie do budúcnosti teda je, že v rôznych sústavách môžeme namerať rôzne kinetické energie, musíme si však ale dať pozor na interpretáciu výsledkov. A ak narábame s veličinami ako množstvo spáleného benzínu, tak si treba dobre rozmyslieť, či mi náhodou nejaká energia v mojich rovniciach neuniká… Napríklad, ako v tomto prípade, kinetická energia samotnej Zeme.


  1. Vplyv gravitácie od Slnka, iných planét a ďalšie efekty môžeme teraz v úvahe pokojne ignorovať. K rovnakému paradoxu by sme sa dopracovali vo vesmíre neobsahujúce nič len Miša, Dušana a Kuba. Napriek tomu, že by tento vesmír bol značne chudobný :)

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.