Zadanie

Maťo sa minule hral s plošným kondenzátorom s dĺžkou \(l\) a šírkou \(s\), ktorého dosky boli od seba vzdialené o \(h\). Medzi doskami kondenzátora bol pôvodne vzduch. Maťo kondenzátor najskôr nabil, takže medzi doskami kondenzátora bolo napätie \(U\) a potom kondenzátor odpojil od zdroja. Maťo sa následne pokúšal do kondenzátora vložiť dielektrickú platničku s relatívnou permitivitou \(\varepsilon_r\) a hrúbkou \(h\).

Prečo a akú veľkú na to musel vynaložiť silu? Ako by sa zmenil výsledok, ak by doštička bola vo vnútri kondenzátora a Maťo by sa ju pokúšal vybrať? Zmenil by sa výsledok, ak by bol kondenzátor stále pripojený na zdroj s konštantným napätím \(U\)?

Platnička

Platnička vsúvaná medzi dosky kondenzátora

HTML vzorák nie je k dispozícii.

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.