Čo je sústredenie?

Sústredenie je osem dňové stretnutie približne 36 najlepších riešiteľov korešpondenčného seminára v peknom prostredí vzdialenom od ruchu miest. Sústredenia organizujeme od svojho vzniku každý polrok, v zime (približne koniec januára - začiatok februára) a v lete (približne na konci júna). Na sústredení máš možnosť spoznať kopec nových skvelých ľudí s podobnými záujmami ako ty, spoznať vedúcich, ktorí ti celý polrok opravovali tvoje riešienia, naučiť sa kopec novej fyziky a zažiť množstvo skvelých hier.

Komunita
Komunita. Spoznáš kopec skvelých ľudí.
Zábava
Zábava. Zažiješ kopec nezabudnuteľných zážitkov.
Fyzika
Rozšírenie obzorov. Naučíš sa kopec nových vecí.

Kde sa konajú sústredenia?

Každé sústredenie sa koná niekde inde. No vždy je to škola v prírode, prípadne chata v nejakom peknom a tichom prostredí. Kde sa konali predošlé sústredenia zistíte na stránke Sústredenia.

Čo sa na takom sústredení deje?

Na sústredení ťa čaká odborný aj zážitkový program.

Odborný program je tvorený prednáškami a seminármi. Okrem odborných prednášok sa môžeš tešiť aj na populárne prednášky, ktoré nesúvisia vždy len s fyzikou, takže si svoje obzory rozšíriš aj v iných oblastiach.

Podstatnú časť sústredenia však tvorí zážitkový program. Celým sústredením sa ťahá určitý dej, do ktorého je zasadený celý program, vrátane hier. Tradične rozdelíme účastníkov do šiestich družiniek v ktorých medzi sebou súťažia po zvyšok sústredenia. Pomedzi odborný program sa súťaží v netradičných športoch. Okrem toho môžeš zažiť rôznorodé hry, pri ktorých musíš tímovo spolupracovať, od akčných behačiek ktoré ťa zničia fyzicky, cez kreatívne hry ako príprava divadielok alebo konštruovania čo najlepšieho mechanického zariadenia ako napríklad katapultu či prístroja na meranie času.

Odborný program

Každý deň si môžeš vybrať z bohatej ponuky prednášok zameraných na rôzne oblasti fyziky, fyzikálne simulácie či "fyziky bez čísiel" rôznych obtiažností. Nemusíš sa báť, určite sa nájde niečo pre teba. Okrem toho je tu pestrá paleta večerných seminárov, ktoré sú v podstate štyri prednášky na pokračovanie. Okrem toho sú tu spomínané populárne prednášky.

Pre lepšiu predstavu uvádzame niekoľko príkladov z minulých sústredení.

Odborné prednášky

Na odborných prednáškach sa naučíš nové veci z kinematiky, zákonoch zachovania, neinerciálnych vzťažných sústavách a zotrvačných silách, termodynamiky, vektorového počtu, elektromagnetizmu, RLC obvodov, naučíme ťa stredoškolskú aj základy vysokoškolskej matematiky (derivácie, integrály, riešenie dif. rovníc) či sa naučíš super triky ako rozmerová analýza, či škálovanie.

Populárne prednášky

Na zopár predchádzajúcich sústredeniach odzneli populárne prednášky na témy ako chaos, fyzika v biológii, fyzika vo filmoch, volebné systémy, emergencia, včely, neuroveda, ako rozpoznať hoax, chémia, meteorológia, dejiny fyziky, Slovenský kozmický program, Epidemiológia - matematika očkovaní a na mnohé ďalšie zaujímavé témy.

Semináre

Semináre sú prednášky na pokračovanie. Máš na nich možnosť si prehĺbiť svoje znalosti v určitej oblasti fyziky viac ako na prednáške ako napríklad v mechanike, elektrostatike, termodynamike, ale napríklad aj v takej relativite .

Takto nejako to vyzeralo na seminári Tomáša Bzdušeka na sústredení.

Zážitkový program

Zážitkový program sprevádza celé sústredenie.

Dej sústredenia

Najvýraznejším prvkom sústredenia je dej, do ktorého sú tematicky zasadené všetky hry. Dejom sústredenia môže byť napríklad juhoamerická telenovela odohrávajúca sa na banánovej plantáži, alebo kolonizácia Nového sveta a upaľovanie bosoriek.

Druboj

Ďalší výrazným prvkom sústredení je Druboj (Družinkový boj). Účastníci sústredenia sú rozdelení do družiniek (tímov), v ktorých medzi sebou bojujú vo všetkých hrách na sústredení. Na konci sústredenia je Druboj vyhodnotený a najúspešnejšie družinky dostanú sladkú odmenu.

Šifrovačka

Šifrovačky patria neodmysliteľne k sústredenia FKS. Ide o veľké terénne hry, ktoré sa mnoho krát odohrávajú v noci či zaplnia celý deň sústredenia. Účastníci musia riešiť šifry (rozlúštiť šifrovaný text, obrázok či logickú hádanku), ktoré sú umiestené v teréne. Riešením šifry je text, ktorý ich navedie na pozíciu ďalšej šifry.

Nočné hry

Okrem šifrovačiek k FKS sústredeniam neodmysliteľne patria aj nočné hry, na ktorých máš možnosť zažiť úžasnú atmosféru, ktorá zocelí tvojho tímového ducha.

GP

Na záver sústredenia, ťa čaká špeciálny deň - Grand prix, plný zážitkových hier, v ktorých máš poslednú možnosť zísakť posledné body do Druboja. Nakoniec nechýba tradičná bojovka proti vedúcim.

Konštrukčný quest
Konštrukčná tímová úloha.
Pevnosť
Stavba pevnosti účastníkov pred bojovkou s vedúcimi.
Gitara
Ku FKS sústredeniam neodmysliteľne patria aj večeri ku gitare a do deja zasadené remaky známych piesní (hymny) sústredení.

Fotky zo sústredení

Fotky zo sústredení nájdete v našom fotoarchíve.

Čas poslednej úpravy: 7. jún 2022 15:31