# Meno: R. Škola Level 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Zuzana Hladká4 ŠpMNDaG 1 9 9 9 9 36
Lujza Lea Lavriková2 GPH 1 9 9 9 9 36
3. Marián Kovaľ9zš GAMČA 1 9 9 8 9 35
4. Michal Tomaga2 GJH 1 9 9 9 2 2 5 32
5. Matej Zigo4 ŠpMNDaG 1 9 9 4 9 31
6. Patrik Bukovský2 GJH 1 3 9 9 9 30
7. Soňa Vasiľová2 GPUK 2 9 9 2 8 28
Vít Hanika4 gymkepler 1 9 9 8 2 28
9. Timotej Bezák2 ŠpMNDaG 1 9 9 9 27
Šimon Borovský2 GAMČA 1 1 8 9 2 3 4 6 27
11. Júlia Mnichová3 GKromp 2 9 9 7 25
12. Jakub Buzalka2 GPovBy 1 9 6 9 24
13. Stanislav Barčák3 GVOZA 2 3 9 2 0 8 22
14. Igor Vargovič1 GĽŠTN 1 9 2 9 20
Martin Bánský4 GFS 1 9 2 9 20
16. Tomáš Kubrický2 GPošKE 1 9 9 18
Peter Deván4 ŠpMNDaG 2 9 9 18
Michaela Kontrišová2 GJH 1 9 7 2 18
Tobiáš Borsík4 GLevic 1 9 9 18
20. Jozef Smolár2 GNám 1 9 1 2 4 16
Jakub Šošovička4 SZScenada 1 9 5 2 16
Daniel Dokupil2 ELBA 1 8 8 16
23. Adam Džavoronok4 GPošKE 3 6 9 15
24. Anamária Šutková3 ŠpMNDaG 2 9 5 14
Natália Banasová3 Leaf 2 5 7 2 14
26. Sofia Djurbová2 GJH 1 3 9 12
Michal Almáši4 GPMKE 1 3 9 12
28. Peter Kumančík3 GAMČA 1 3 8 11
Vladimír Slanina2 GPošKE 1 9 2 11
Jozef Bachniček3 ŠpMNDaG 2 9 2 11
Alžbeta Klimentová3 GPošKE 1 8 1 2 11
Martin Lipka2 ŠpMNDaG 2 9 2 11
Radoslav Čársky3 GJH 1 9 2 11
Veronika Menšíková1 Iná škola 1 2 9 11
35. Daniel Medveczky3 GAMČA 2 9 1 10
Zuzana Škerliková2 GAMČA 1 1 9 10
Filip Anger2 GAMČA 1 9 0 1 10
38. Simona Šimočková3 GĽŠTN 1 9 9
Ondrej Hacker3 GMA 1 9 9
Alex Gašpar1 GSenec 1 9 9
Marek Ištok1 GJAR 1 9 9
42. Jana Mária Žeňuchová3 GPH 1 8 8
43. Katarína Gersová2 GJH 1 3 3 6
Kristína Borovská1 GPošKE 1 3 3 0 6
45. Vanesa Ivanková1 GPošKE 1 3 2 0 5
46. Laura Martinová2 Iná škola 1 3 3
Tatiana Ihnátová1 GAMČA 1 1 2 3
Emma Dožická1 GPošKE 1 2 0 1 3
49. Miroslav Pajger2 GBAS 3 1 1
Nina Bendulová2 GJH 1 1 1
Alexandra Pelánová1 GPošKE 1 1 0 1
52. Lucia Kleščová2 GPošKE 1 0 0 0
Júlia Csúti1 Iná škola 1 0 0
Natália Kleinová1 GPošKE 1 0 0
Janka Perháčová1 GPošKE 1 0 0
Dominika Hakulinová1 GPošKE 1 0 0
# Meno: R. Škola Level 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Zuzana Hladká4 ŠpMNDaG 1 9 9 9 9 36
Lujza Lea Lavriková2 GPH 1 9 9 9 9 36
3. Marián Kovaľ9zš GAMČA 1 9 9 8 9 35
4. Michal Tomaga2 GJH 1 9 9 9 2 2 5 32
5. Matej Zigo4 ŠpMNDaG 1 9 9 4 9 31
6. Patrik Bukovský2 GJH 1 3 9 9 9 30
7. Vít Hanika4 gymkepler 1 9 9 8 2 28
8. Timotej Bezák2 ŠpMNDaG 1 9 9 9 27
Šimon Borovský2 GAMČA 1 1 8 9 2 3 4 6 27
10. Jakub Buzalka2 GPovBy 1 9 6 9 24
11. Igor Vargovič1 GĽŠTN 1 9 2 9 20
Martin Bánský4 GFS 1 9 2 9 20
13. Tomáš Kubrický2 GPošKE 1 9 9 18
Michaela Kontrišová2 GJH 1 9 7 2 18
Tobiáš Borsík4 GLevic 1 9 9 18
16. Jozef Smolár2 GNám 1 9 1 2 4 16
Jakub Šošovička4 SZScenada 1 9 5 2 16
Daniel Dokupil2 ELBA 1 8 8 16
19. Sofia Djurbová2 GJH 1 3 9 12
Michal Almáši4 GPMKE 1 3 9 12
21. Peter Kumančík3 GAMČA 1 3 8 11
Vladimír Slanina2 GPošKE 1 9 2 11
Alžbeta Klimentová3 GPošKE 1 8 1 2 11
Radoslav Čársky3 GJH 1 9 2 11
Veronika Menšíková1 Iná škola 1 2 9 11
26. Zuzana Škerliková2 GAMČA 1 1 9 10
Filip Anger2 GAMČA 1 9 0 1 10
28. Simona Šimočková3 GĽŠTN 1 9 9
Ondrej Hacker3 GMA 1 9 9
Alex Gašpar1 GSenec 1 9 9
Marek Ištok1 GJAR 1 9 9
32. Jana Mária Žeňuchová3 GPH 1 8 8
33. Katarína Gersová2 GJH 1 3 3 6
Kristína Borovská1 GPošKE 1 3 3 0 6
35. Vanesa Ivanková1 GPošKE 1 3 2 0 5
36. Laura Martinová2 Iná škola 1 3 3
Tatiana Ihnátová1 GAMČA 1 1 2 3
Emma Dožická1 GPošKE 1 2 0 1 3
39. Nina Bendulová2 GJH 1 1 1
Alexandra Pelánová1 GPošKE 1 1 0 1
41. Lucia Kleščová2 GPošKE 1 0 0 0
Júlia Csúti1 Iná škola 1 0 0
Natália Kleinová1 GPošKE 1 0 0
Janka Perháčová1 GPošKE 1 0 0
Dominika Hakulinová1 GPošKE 1 0 0
# Meno: R. Škola Level 2 3 4 5 6 7 8
1. Soňa Vasiľová2 GPUK 2 9 9 2 8 28
2. Šimon Borovský2 GAMČA 1 8 9 2 3 4 6 27
3. Júlia Mnichová3 GKromp 2 9 9 7 25
Michal Tomaga2 GJH 1 9 9 2 2 5 25
5. Stanislav Barčák3 GVOZA 2 3 9 2 0 8 22
6. Peter Deván4 ŠpMNDaG 2 9 9 18
7. Anamária Šutková3 ŠpMNDaG 2 9 5 14
Natália Banasová3 Leaf 2 5 7 2 14
9. Jozef Bachniček3 ŠpMNDaG 2 9 2 11
Martin Lipka2 ŠpMNDaG 2 9 2 11
11. Daniel Medveczky3 GAMČA 2 9 1 10
# Meno: R. Škola Level 3 4 5 6 7 8
1. Šimon Borovský2 GAMČA 1 9 2 3 4 6 22
2. Michal Tomaga2 GJH 1 9 2 2 5 18
3. Adam Džavoronok4 GPošKE 3 6 9 15
4. Miroslav Pajger2 GBAS 3 1 1
# Meno: R. Škola Level 4 5 6 7 8
1. Júlia Mnichová3 GKromp 2 9 7 16
2. Adam Džavoronok4 GPošKE 3 6 9 15
Šimon Borovský2 GAMČA 1 2 3 4 6 15
4. Stanislav Barčák3 GVOZA 2 2 0 8 10
Soňa Vasiľová2 GPUK 2 2 8 10
6. Michal Tomaga2 GJH 1 2 2 5 9
7. Jozef Smolár2 GNám 1 2 4 6

Vysvetlivky

  • detaily bodov zistíte, ak podržíte kurzor nad číslom s bodmi
  • R - ročník
  • P - body z predchádzajúcich kôl
  • B - bonusové body
  • ? - popis k úlohe bol prijatý, zatiaľ však nebol obodovaný
  • - riešiteľ v tomto kole riešil prvý krát
  • - riešiteľ postúpil oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
  • - riešiteľ klesol oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
  • - riešiteľ ostal na rovnakom mieste ako v minulom kole

Archív zadaní