Počet bodov:
Popis:  9b

Miško dostal od svojej kamarátky nafúknutý balónik. Vo chvíľke nepozornosti sa mu však vyšmykol a odletel. Išiel poň a znova ho nafúkol. Netrvalo ale dlho a balónik mu znova uletel. Miška však fascinovalo, že let balónika bol úplne odlišný od predchádzajúceho prípadu a dopadol na iné miesto. Preto začal experimentovať.

Zoberte si aj vy jeden alebo viac identických balónikov a opakovane ich nafukujte na identickú veľkosť a vypúšťajte z toho istého miesta kolmo nahor. Merajte vodorovnú vzdialenosť miesta dopadu balónika od jeho miesta vypustenia a nájdite distribúciu jeho doletu.1 Vypočítajte aj strednú dĺžku doletu a jej rozptyl. Meranie realizujte pre dostatočný počet2 vypustení balónika. Dáta spracovávajte aj priebežne a porovnajte, ako sa menia výsledky s rastúcim počtom meraní.


  1. Distribúciu viete rozumne reprezentovať vo forme histogramu.

  2. rádovo stovky

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.