Fyzikálny korešpondenčný seminár

Úloha 3.5: Ideálne plyny?

Termín série: 30. 11. 2015
Ročník: 2015/2016
Séria: 3.

SpustiťKrokReštartovať
Spomaliť−1%+1%Zrýchliť
ZamraziťObrátiť
Myš:
+
Počet atómov = 250
Veľkosť krabice =
x10
Gravitačné zrýchlenie = 0.000
Fixovaný
Časový krok = 0.020
Počet krokov na jednu snínmku = 25
Farba atómov:
Pozadie:
Použi prosím novšiu verziu tvojho obľúbeného prehliadaču :(.
Vynulovať↓ Dáta ↓
t=0, E=0, T=0, P=0


Táto interaktívna úloha využíva simuláciu vytvorenú Danielom V. Schroederom z Physics Department of Weber State University. Simulácia bola použitá so súhlasom autora.

V tejto interaktívnej úlohe sa zoznámime s dynamikou jednoduchých atómov a molekúl v dvojrozmernom vesmíre. Ako ste sa učili v škole, sila medzi atómami má slabý príťažlivý charakter na veľké vzdialenosti, no má veľmi silný odpudivý charakter, keď sa atómy skoro dotýkajú. V tejto úlohe si ukážeme aké má toto silové pôsobenie dôsledky na správanie inertných plynov a porovnáme ich s tým, čo sme sa učili v škole.

Simulácia, ktorú budeme pri riešení tejto úlohy využívať je pomerne náročná. V moderných prehliadačoch a na klasických počítačoch je pomerne rýchla, no na mobilných zariadeniach môže jej výkon veľmi záležať od konkrétneho zariadenia. Odporúčame ti preto pri riešení spúšťať simuláciu na klasickom počítači.

Niečo málo o tom aká fyzika je za touto simuláciou (Pre zadania úloh nie je dôležité ako funguje, ale stále je to poučné):

Ako používať túto simuláciu:

Ako získavať dáta a merať veličiny na systéme:

Ďalšie "fičúry":