Grafické systémy, vizualizácia a multimédiá

Martin Kravec

Model

Rímskokatolícky kostol v Michalovciach

Rímskokatolíckeho kostola v Michalovciach som modeloval v programe Blender. Je to jedna z najstarších stavieb v mojich rodných Michalovciach

Obrázky a videa

- vyrenderované obrázky a videa - zmenšené

stiahni - model + vyrenderované obrázky a videa v plnej veľkosti

Kostol    Kostol

Model    Model    Model    Model

Popis

Rímskokatolícky kostol je jedna z najstarších budov v Michalovciach a preto si zaslúžila moju pozornosť. Začalo to vyfotením cez 100 fotiek v jedno zamračené poludnie. Pôdorys som si stiahol zo stránky Katastrálneho portálu, ale údaje neboli až tak presné, tak som to musel trošku upravovať pomocou fotiek. Môj model je vlastne 5 hlavných objektov: veža kostola, steny kostola, strecha a 2 bočné vchody s vlastnými strechami. Menšie objekty sú napríklad kríže - na veži, pri hlavnom vchode a na streche bočného vchodu.
Model som robil v programe Blender, ktorý je pre naše účely zadarmo. Z ich stránky som si stiahol niektoré základné materiály a tie upravoval. Vytvoriť model mi spolu (aj s dodatočnými úpravami) trvalo približne 40 hodín, ďalších asi 20 hodín som strávil s texturovaním a asi 10 hodín s renderovaním snímkov a videí. Kedže som dovtedy robil s nejakym 3D modelovacím programom veľmi málo, všetko som sa musel naučiť.

Description

Roman Catholic church of Michalovce is one of the oldest buildings there, therefore it gained my attention immediately. It began one mourning afternoon with the taking of more than 100 pictures. I have downloaded the groundplan from the Cadastral portal website, but these information were not sufficiently accurate, therefore I had to modify the groundplan according to the prictures' appearance. My model is composed of the 5 main objects: tower of the church, its walls, roof and the two side entrances with their own roofs. There are also smaller objects as crosses, for example - one on the top of the tower and also another near the main entrance and on the roof of the side one.
I have used the Blender program for modeling, which is free for our purpose. I had downloaded some basic materials from their website, which I have additionally modified. It took me about 40 hours to create the model (including the additional adjustment), and I have spent about 20 more hours with texturing and 10 more hours with rendering of the pictures and videos. Since had never worked with any 3D modeling program before, I was forced to learn it all by myself.

Panorama

Tu je niekoľko viac či menej vydarených panorám, ktoré sa mi podarilo nafotiť. Panoramu som spravil v programe Hugin.Panorama1

Panorama2

Panorama3

Popis

Panorámu som išiel fotiť z kopca nad Lamačom, ale výhľad nebol najlepší. Preto som zišiel dole a tam som našiel taký Free-ridersky park. Chvíľu som pofotil tzv. "umenie" nastriekané po stenách. Počase prišiel chlapec na bicykli tak som ho poprosil, či by mi nepomohol a tak vznikla panorama, na ktorej je ten istý chlapec 8 krát. Svetelné prechody ma dosť trápili, ale môj foťáčik nie je stavaný na fotenie panorám, kedže ma príliš veľkú vinetáciu. Panorámy som robil v Hugine a dlho som sa hral s nastaveniami (pridával som aj rôzne pluginy), ale tieto nedostatky sa mi nepodarilo odstrániť.

Description

I have taken the pictures of cityscape from the hill over Lamac, but the view there was not good enough, therefore I got down from the hill and on the foothill I discovered so called Freeride park. I have been taking pictures of the wall streetart there, until a boy on the bike appeared, so I asked him for help. So the panorama came to exist, in which the same boy is pictured eight times. I was very troubled with the light-dark passages, since my little camera was not meant to be used for panorama building, as it have too big vinetation. I used Hugine program to create the panorama. I have spent ages with tool options (and even added new plugins), however, I have not managed to cope with those problems.

Fotky pre model kostola aj panoramy som fotil na fotoaparáte Fuji FinePix S6500

Martin Kravec - © 2008