Spevníky
aktuálny Dobrý spevník
Autori: Bzdušo & Halucinka, 2009

starší Pekný spevník
Autori: Bzdušo & Halucinka, 2007

stále obľúbený Ondráčov spevník
Autor: Ondráč, 2006

  Zdroje
supermusic.sk
Stránka s akordami k mnohým slovenským, českým i zahraničným piesňam.

IMSLP
Petrucci Music Library obsahuje obrovské množstvo nôt klasickej, najmä klavírnej hudby.

My Piano
Klavírne noty k množstvu populárnej hudby.


Copyright © DreamTeplate 2005 & Tomáš Bzdušek 2013, All Rights Reserved