Large projects and publications
Bachelor thesis, 2010/06 (SK)
Study of Superconductivity in the Disordered Hubbard Model
Supervisor: Doc. RNDr. Richard Hlubina, DrSc
Abstract: In this thesis, we study superconductivity in the disordered Hubbard model. We focus on the 3-dimensional cubic lattice and the 2-dimensional graphene lattice. In the first chapter we discuss notions concerning electron states in ideal and disordered lattices, in the second chapter those concerning the phenomenon of superconductivity. In the third chapter, there are presented our own results of study of superconductivity in disordered lattices.
You can see opponent's review and my presentation from final exams.

Book, 2010/01 (SK)
Zbierka FX
Coauthors: Authors: J. Imriška, J. Závodný
ISBN: 978-80-970297-0-8
Collection of study materials and FX problems with solution. FX is a hard competition that I run with my friend. It is aimed on outstanding high school students with interest in physics but is also appropriate for younger university students. Photos of the book are here, more detailed information here.

Research project, 04/2009 (SK)
Mapping the width of thin layers using spectral reflectometry
Supervisor: RNDr. Pavel Vojtek, CSc.
In this work we explian and show, how width of this layers may be mapped. We focus on method called spectral reflectometry, in which we measure reflectance of polychromatic light on thin layer.

Project, 06/2008 (SK)
Simulation of inverted double pendulum
This is my final project from java course. In the PDF file you can find physical background of the problem and project documentation. The work is inspired by the following problem from Young physicists' tournament: It is possible to stabilise an inverted pendulum. It is even possible to stabilise an inverted multiple pendulum (one pendulum on top of the other). Demonstrate the stabilisation and determine on which parameters this depends.

  Minor projects and teaching materials
Diplomový seminár, 09-12/2012 (SK/EN)
Anomálna spektrálna funkcia supravodičov
Moje slidy k diplomovým seminárom.

Prednáška pre Trojsten a projekt Fyzika očami fyzikov, 04/2012 (SK)
Vedecká show
Táto prednáška sa opakovala na viacerých sústredeniach Trojstenu a vďaka projektu APVV Fyzika očami fyzikov aj na viacerých základných školách a gymnáziách. Neskôr sa na matfyze natáčala, aby sa vrámci iného projektu mohla jej nahrávka rozdistribuvoať na viacero slovenských gymnázií. Za ten čas sa veľmi vyvinula. Tu nalinkovaná je najnovšia verzia prezentácie. Prezentácia neobsahuje žiadne videá, no na jej konci je zoznam kľúčových pojmov, ktorých googlením nájdete všetko podstatné a ešte omnoho viac.

Project, 11/2011 (EN)
Implementing gates in quantum dot spin qubits
My assignment from the course Quantum Systems for Information Technology given by Prof. Wallraff at ETH Zürich. I show the current state of the art of implementing quantum operations on qubits realized with quantum dots. Don't be too excited, the quys working with trapped ions are far ahead!

Project, 11/2011 (EN)
SrTiO3
My assignment from the course Advanced Solid State Physics given by Prof. Batlogg at ETH Zürich. I explain structural phase transition in perovskite structure crystals. Structural phase transition plays essential role in certain ferroelectric materials and charge density waves materials.

Domáce úlohy, 09-12/2011 (EN)
Assignments from statistical physics
Pracne spísané domáce úlohy z kurzu Statistical Physics Prof. Sigrista na ETH Zürich.

Domáce úlohy, 09-12/2010 (SK)
Klasická teória žiarenia
Sumár mojich domácich úloh z predmetu klasická teória žiarenia Dr. Eduarda Masára.

Prednáška pre Trojsten, 07/2009 (SK)
Zakrivený priestor
Poznámky k populárnej prednáške o tom, čo to znamená, že priestor je (ako fyzici často hovoria) zakrivený. Pojem krivosti sa ľahko predstaví na dvojrozmerných plochách, no fyzici zašli ďalej: Pri skúmaní gravitácie sa spomína zakrivený (trojrozmerý) priestor či (štvorrozmerný) časopriestor!

Prednáška pre Trojsten a projekt Fyzika očami fyzikov, 12/2008 (SK)
Hra svetla a farieb: Dúha
Ako deti sa naučíme, že dúha vzniká vďaka kvapkám dažďa. Ako starší sa dozvieme niečo o lome svetla a o indexe lomu, ktorý je menší pre červené svetlo, než pre modré (disperzia). Aký je však celý mechanizmus a čo ovplyvňuje tvar a výšku dúhy na oblohe? Koľko najviac dúh sa dá pozorovať naraz? Na prednáške som sa pokúsil uspokojivo zodpovedať všetky tieto ako aj mnohé ďalšie otázky. Pôvodne prednáška na Klube Trojstenu, neskôr som ju pár ráz zopakoval na FKS a UFO a vďaka projektu APVV Fyzika očami fyzikov aj na Gymnáziách v Lipanoch a vo Svidníku.

Práca, 02/2008 (SK)
O ekvivalencii odporových schém
Autori: T. Bzdušek, T. Kulich, J. Závodný
Aká môže byť matica odporu všeobecnej odporovej schémy? V práci je dokázané, že čiernu skrinku plnú ohmických odporov možno jednoznačne opísať náhradnou schémou, v ktorom je každá svorka spojená s každou inou svorkou jedným ohmickým rezistorom.


Copyright © DreamTeplate 2005 & Tomáš Bzdušek 2013, All Rights Reserved