# Meno: R. Škola Level P 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Richard Dudek2 GTótMT 1 36 6 9 9 9 9 72
2. Peter Siebert3 ŠpMNDaG 3 33 7 9 8 9 66
3. Sofia Baleková1 GĽŠTN 1 26 4 9 6 7 7 55
4. Jakub Kulla1 GČadca 2 25 9 6 5 8 53
5. Igor Vargovič2 GĽŠTN 4 28 9 8 7 52
6. Anna Oleárová1 GVazBA 2 35 6 8 49
Martin Cingel1 GAMČA 2 31 9 9 49
Hana Siebertová1 ŠpMNDaG 1 27 5 6 6 5 49
Jakub Nemček3 GJH 2 19 6 9 7 8 49
10. Lujza Lea Lavriková3 GPH 3 34 1 7 6 48
11. Filip Krokavec2 GPošKE 1 36 9 45
Patrik Stercz4 GPošKE 1 36 9 45
Samuel Šandor2 GPošKE 2 24 9 5 7 45
14. Michal Haverlík1 GAMČA 4 28 4 8 1 3 44
Tomáš Otrubčák3 GĽŠTN 3 24 8 4 8 44
Dominik Bezák9zš ŠpMNDaG 1 22 7 9 6 44
17. Emma Mutná1 GPiešť 1 25 5 9 4 43
Dávid Lučivňák9zš GVOZA 2 21 9 7 1 5 43
19. Teo Višňovský1 ŠpMNDaG 1 15 4 9 6 4 38
20. Júlia Pleschová9zš GJH 2 21 9 3 3 36
Norbert Barnáš1 GAMČA 2 14 7 6 9 36
22. Mark Sebok3 GJH 1 22 6 4 3 35
Adam Daniel Donoval1 ŠpMNDaG 1 18 2 9 6 35
24. Júlia Mnichová4 GKromp 3 23 5 6 34
Lukáš Lipka9zš ŠpMNDaG 1 20 2 8 4 34
Šimon Borovský3 GJH 4 18 0 1 7 2 6 34
Žofia Bartová9zš GJH 1 16 2 2 4 4 8 34
28. Timotej Bezák3 ŠpMNDaG 4 27 6 33
Vladimír Slanina3 GPošKE 2 26 7 33
Marián Kovaľ1 GAMČA 4 26 7 33
Lucia Tóthová9zš GAMČA 1 19 7 0 6 1 33
Lívia Sušková9zš EGJAK 2 19 9 5 33
Matúš Pokorný2 GAMČA 2 13 9 6 5 33
34. Soňa Vasiľová3 GPUK 4 25 0 7 32
Tomáš Halamiček1 GJH 3 13 8 4 7 32
Jozef Smolár3 GNám 4 9 7 8 8 32
37. Jakub Lecák1 GAMČA 1 14 3 5 9 31
38. Patrik Prítrský3 GAMČA 1 30 30
Lukáš Jacko3 GPošKE 3 18 5 7 30
Lucia Kleščová3 GPošKE 3 18 5 7 30
Adam Hajdu2 SKABA 1 13 4 2 3 8 30
42. Nina Bendulová3 GJH 3 19 6 3 28
43. Michal Tomaga3 GJH 4 14 4 7 2 27
Lea Mária Majtan2 GCSLewis 1 13 8 6 27
45. Tomáš Kubrický3 GPošKE 1 26 26
Jakub Klabnik9zš ŠpMNDaG 1 16 5 5 26
47. Jakub Buzalka3 GPovBy 2 25 25
Richard Krajča1 GAMČA 1 16 3 6 25
Ivana Kováčová1 GAMČA 1 15 3 0 6 1 25
50. Tomáš Matkovič2 GPárNR 1 23 23
Richard Prikler1 GJAR 1 14 7 1 1 23
Rastislav Pech1 GAMČA 2 7 9 7 23
53. Stanislav Barčák4 GVOZA 4 20 20
Adam Kišac3 ŠpMNDaG 2 20 20
55. Mojmír Hájek1 GAMČA 1 19 19
Miroslav Pajger3 GBAS 4 10 9 19
Matej Kucharčík9zš ŠpMNDaG 1 9 5 5 19
Katarína Gersová3 GJH 4 6 0 7 6 19
59. Martin Šimko2 GModra 1 16 0 2 0 18
60. Štefan Mikulaj9zš GJH 1 17 17
61. Martin Pistovčák1 GAMČA 3 0 9 6 15
62. Alex Gašpar2 GSenec 1 5 9 14
63. Daria Komar9zš ŠpMNDaG 1 13 13
64. Patrik Bukovský3 GJH 4 11 11
65. Peter Popluhár2 GTótMT 1 10 10
Dominika Hakulinová2 GPošKE 1 0 7 2 1 10
67. Tereza Vargová9zš ŠpMNDaG 1 9 9
Daniel Ondovčík1 GPezin 1 9 9
Alžbeta Buľovská9zš Iná škola 2 3 6 9
Simona Šimočková4 GĽŠTN 2 0 9 9
71. Marek Hromada1 ŠpMNDaG 1 8 8
Adam Ilčík2 GPošKE 2 8 8
73. Gregor Berta1 zsmlynska 1 4 4
Kristína Borovská2 GPošKE 1 4 4
75. Natália Kleinová2 GPošKE 1 1 2 0 3
76. Júlia Csúti2 Iná škola 1 0 0 0 0 1 0 1
Alexandra Pelánová2 GPošKE 1 0 0 1 0 0 0 0 1
Emma Dožická2 GPošKE 1 0 1 0 0 1
79. Ema Osvaldová2 GPošKE 1 0 0 0 0
# Meno: R. Škola Level P 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Richard Dudek2 GTótMT 1 36 6 9 9 9 9 72
2. Sofia Baleková1 GĽŠTN 1 26 4 9 6 7 7 55
3. Hana Siebertová1 ŠpMNDaG 1 27 5 6 6 5 49
4. Filip Krokavec2 GPošKE 1 36 9 45
Patrik Stercz4 GPošKE 1 36 9 45
6. Dominik Bezák9zš ŠpMNDaG 1 22 7 9 6 44
7. Emma Mutná1 GPiešť 1 25 5 9 4 43
8. Teo Višňovský1 ŠpMNDaG 1 15 4 9 6 4 38
9. Mark Sebok3 GJH 1 22 6 4 3 35
Adam Daniel Donoval1 ŠpMNDaG 1 18 2 9 6 35
11. Lukáš Lipka9zš ŠpMNDaG 1 20 2 8 4 34
Žofia Bartová9zš GJH 1 16 2 2 4 4 8 34
13. Lucia Tóthová9zš GAMČA 1 19 7 0 6 1 33
14. Jakub Lecák1 GAMČA 1 14 3 5 9 31
15. Patrik Prítrský3 GAMČA 1 30 30
Adam Hajdu2 SKABA 1 13 4 2 3 8 30
17. Lea Mária Majtan2 GCSLewis 1 13 8 6 27
18. Tomáš Kubrický3 GPošKE 1 26 26
Jakub Klabnik9zš ŠpMNDaG 1 16 5 5 26
20. Richard Krajča1 GAMČA 1 16 3 6 25
Ivana Kováčová1 GAMČA 1 15 3 0 6 1 25
22. Tomáš Matkovič2 GPárNR 1 23 23
Richard Prikler1 GJAR 1 14 7 1 1 23
24. Mojmír Hájek1 GAMČA 1 19 19
Matej Kucharčík9zš ŠpMNDaG 1 9 5 5 19
26. Martin Šimko2 GModra 1 16 0 2 0 18
27. Štefan Mikulaj9zš GJH 1 17 17
28. Alex Gašpar2 GSenec 1 5 9 14
29. Daria Komar9zš ŠpMNDaG 1 13 13
30. Peter Popluhár2 GTótMT 1 10 10
Dominika Hakulinová2 GPošKE 1 0 7 2 1 10
32. Tereza Vargová9zš ŠpMNDaG 1 9 9
Daniel Ondovčík1 GPezin 1 9 9
34. Marek Hromada1 ŠpMNDaG 1 8 8
35. Gregor Berta1 zsmlynska 1 4 4
Kristína Borovská2 GPošKE 1 4 4
37. Natália Kleinová2 GPošKE 1 1 2 0 3
38. Júlia Csúti2 Iná škola 1 0 0 0 0 1 0 1
Alexandra Pelánová2 GPošKE 1 0 0 1 0 0 0 0 1
Emma Dožická2 GPošKE 1 0 1 0 0 1
41. Ema Osvaldová2 GPošKE 1 0 0 0 0
# Meno: R. Škola Level P 2 3 4 5 6 7 8
1. Richard Dudek2 GTótMT 1 36 6 9 9 9 9 72
2. Jakub Kulla1 GČadca 2 25 9 6 5 8 53
3. Anna Oleárová1 GVazBA 2 35 6 8 49
Martin Cingel1 GAMČA 2 31 9 9 49
Sofia Baleková1 GĽŠTN 1 20 9 6 7 7 49
Jakub Nemček3 GJH 2 19 6 9 7 8 49
7. Filip Krokavec2 GPošKE 1 36 9 45
Samuel Šandor2 GPošKE 2 24 9 5 7 45
9. Dávid Lučivňák9zš GVOZA 2 21 9 7 1 5 43
10. Patrik Stercz4 GPošKE 1 27 9 36
Júlia Pleschová9zš GJH 2 21 9 3 3 36
Norbert Barnáš1 GAMČA 2 14 7 6 9 36
13. Vladimír Slanina3 GPošKE 2 26 7 33
Lívia Sušková9zš EGJAK 2 19 9 5 33
Matúš Pokorný2 GAMČA 2 13 9 6 5 33
16. Adam Hajdu2 SKABA 1 13 4 2 3 8 30
17. Lea Mária Majtan2 GCSLewis 1 13 8 6 27
18. Tomáš Kubrický3 GPošKE 1 26 26
19. Jakub Buzalka3 GPovBy 2 25 25
Žofia Bartová9zš GJH 1 7 2 4 4 8 25
Teo Višňovský1 ŠpMNDaG 1 6 9 6 4 25
22. Rastislav Pech1 GAMČA 2 7 9 7 23
23. Adam Kišac3 ŠpMNDaG 2 20 20
Mark Sebok3 GJH 1 13 4 3 20
25. Jakub Lecák1 GAMČA 1 5 5 9 19
26. Martin Šimko2 GModra 1 16 2 0 18
27. Tomáš Matkovič2 GPárNR 1 16 16
28. Alžbeta Buľovská9zš Iná škola 2 3 6 9
Simona Šimočková4 GĽŠTN 2 0 9 9
30. Adam Ilčík2 GPošKE 2 8 8
Štefan Mikulaj9zš GJH 1 8 8
32. Natália Kleinová2 GPošKE 1 1 2 0 3
Dominika Hakulinová2 GPošKE 1 0 2 1 3
# Meno: R. Škola Level P 3 4 5 6 7 8
1. Richard Dudek2 GTótMT 1 35 6 9 9 9 9 71
2. Peter Siebert3 ŠpMNDaG 3 33 7 9 8 9 66
3. Jakub Nemček3 GJH 2 19 6 9 7 8 49
4. Lujza Lea Lavriková3 GPH 3 34 1 7 6 48
5. Tomáš Otrubčák3 GĽŠTN 3 24 8 4 8 44
6. Martin Cingel1 GAMČA 2 22 9 9 40
Sofia Baleková1 GĽŠTN 1 20 6 7 7 40
8. Filip Krokavec2 GPošKE 1 27 9 36
Patrik Stercz4 GPošKE 1 27 9 36
10. Júlia Mnichová4 GKromp 3 23 5 6 34
11. Vladimír Slanina3 GPošKE 2 26 7 33
12. Tomáš Halamiček1 GJH 3 13 8 4 7 32
13. Lukáš Jacko3 GPošKE 3 18 5 7 30
Lucia Kleščová3 GPošKE 3 18 5 7 30
15. Nina Bendulová3 GJH 3 19 6 3 28
16. Tomáš Kubrický3 GPošKE 1 26 26
17. Jakub Buzalka3 GPovBy 2 25 25
Žofia Bartová9zš GJH 1 7 2 4 4 8 25
19. Matúš Pokorný2 GAMČA 2 9 6 5 20
20. Lea Mária Majtan2 GCSLewis 1 13 6 19
21. Martin Šimko2 GModra 1 16 2 0 18
Lívia Sušková9zš EGJAK 2 13 5 18
23. Tomáš Matkovič2 GPárNR 1 16 16
24. Martin Pistovčák1 GAMČA 3 0 9 6 15
25. Mark Sebok3 GJH 1 6 4 3 13
26. Natália Kleinová2 GPošKE 1 1 2 0 3
27. Júlia Csúti2 Iná škola 1 0 0 0 1 0 1
# Meno: R. Škola Level P 4 5 6 7 8
1. Richard Dudek2 GTótMT 1 35 9 9 9 9 71
2. Peter Siebert3 ŠpMNDaG 3 28 9 8 9 54
3. Igor Vargovič2 GĽŠTN 4 28 9 8 7 52
4. Lujza Lea Lavriková3 GPH 3 34 1 7 6 48
5. Michal Haverlík1 GAMČA 4 28 4 8 1 3 44
6. Tomáš Otrubčák3 GĽŠTN 3 15 8 4 8 35
7. Sofia Baleková1 GĽŠTN 1 20 7 7 34
Šimon Borovský3 GJH 4 18 1 7 2 6 34
9. Timotej Bezák3 ŠpMNDaG 4 27 6 33
Marián Kovaľ1 GAMČA 4 26 7 33
11. Soňa Vasiľová3 GPUK 4 25 7 32
Jozef Smolár3 GNám 4 9 7 8 8 32
13. Michal Tomaga3 GJH 4 14 4 7 2 27
Jakub Kulla1 GČadca 2 14 5 8 27
15. Jakub Buzalka3 GPovBy 2 25 25
Anna Oleárová1 GVazBA 2 17 8 25
Žofia Bartová9zš GJH 1 7 2 4 4 8 25
18. Stanislav Barčák4 GVOZA 4 20 20
Tomáš Halamiček1 GJH 3 9 4 7 20
20. Miroslav Pajger3 GBAS 4 10 9 19
Katarína Gersová3 GJH 4 6 0 7 6 19
22. Adam Hajdu2 SKABA 1 5 2 3 8 18
23. Lucia Kleščová3 GPošKE 3 9 7 16
24. Nina Bendulová3 GJH 3 10 3 13
Mark Sebok3 GJH 1 6 4 3 13
26. Matúš Pokorný2 GAMČA 2 7 5 12
Lívia Sušková9zš EGJAK 2 7 5 12
28. Patrik Bukovský3 GJH 4 11 11
29. Lea Mária Majtan2 GCSLewis 1 10 10
30. Natália Kleinová2 GPošKE 1 1 2 0 3
31. Júlia Csúti2 Iná škola 1 0 0 0 1 0 1

Vysvetlivky

  • detaily bodov zistíte, ak podržíte kurzor nad číslom s bodmi
  • R - ročník
  • P - body z predchádzajúcich kôl
  • B - bonusové body
  • ? - popis k úlohe bol prijatý, zatiaľ však nebol obodovaný
  • - riešiteľ v tomto kole riešil prvý krát
  • - riešiteľ postúpil oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
  • - riešiteľ klesol oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
  • - riešiteľ ostal na rovnakom mieste ako v minulom kole

Archív zadaní