# Meno: R. Škola 1 2 3 4 5
1. Šimon Rada4 gymkepler 9 9 5 5 28
2. Patrik Bukovský1 GJH 8 4 9 2 23
3. Daniel Medveczky2 GAMČA 4 4 7 7 22
4. Martin Šindelář2 GAMČA 5 9 4 18
5. Stanislav Barčák2 GVOZA 1 4 7 5 17
6. Marko Vríčan2 GVOZA 3 9 1 3 16
7. Pavol Pivko4 GAMČA 8 6 14
Alica Dományová2 GAMČA 5 9 0 14
Andrea Brudňáková2 GJH 9 4 1 14
Michal Tomaga1 GJH 4 7 3 14
11. Lukáš Anderle1 GĽŠTN 2 1 7 3 13
12. Adam Bartek1 GJH 2 2 8 12
13. Matúš Hladký4 ŠpMNDaG 6 5 11
14. Jozef Smolár1 GNám 2 2 3 3 10
Martin Lipka1 ŠpMNDaG 4 6 10
Vít Hanika3 gymkepler 5 5 10
17. Jozef Bachniček2 ŠpMNDaG 2 4 3 9
18. Timotej Bezák1 ŠpMNDaG 2 6 8
Adam Džavoronok3 GPošKE 8 8
Klaudia Rybarova9zš Iná škola 1 7 8
Soňa Vasiľová1 GPUK 5 1 2 8
22. Paulína Dujavová4 GJAR 7 7
23. Ester Leila Langrová1 GPUK 5 1 6
24. Oliver Kurňava1 GJH 2 1 1 4
25. Filip Prutkay2 GAMČA 3 3
26. Barbora Čemanová3 GPMKE 2 2
Barbora Novosadová4 PiaGTN 2 2
Uršuľa Mária Kossaczká2 GAMČA 2 2
Júlia Mnichová2 GKromp 2 2
Michal Šrank4 GMerTT 1 1 2
Katarína Gersová1 GJH 2 2
32. Samuel Vaško3 GJH 1 1
Matúš Duchyňa3 GAMČA 1 1
# Meno: R. Škola 4 5 6 7
1. Pavol Pivko4 GAMČA 8 6 5 7 26
Adam Džavoronok3 GPošKE 8 9 9 26
3. Matúš Hladký4 ŠpMNDaG 6 5 5 16
4. Paulína Dujavová4 GJAR 7 8 15
5. Daniel Medveczky2 GAMČA 7 7 14
6. Stanislav Barčák2 GVOZA 7 5 12
7. Patrik Bukovský1 GJH 9 2 11
Šimon Rada4 gymkepler 5 5 1 11
9. Lukáš Anderle1 GĽŠTN 7 3 10
Michal Tomaga1 GJH 7 3 10
Vít Hanika3 gymkepler 5 5 10
12. Adam Bartek1 GJH 8 8
13. Matúš Jakuboc4 GPH 7 7
Klaudia Rybarova9zš Iná škola 7 7
Jozef Bachniček2 ŠpMNDaG 4 3 7
16. Jozef Smolár1 GNám 3 3 6
Timotej Bezák1 ŠpMNDaG 6 6
Martin Lipka1 ŠpMNDaG 6 6
Ester Leila Langrová1 GPUK 5 1 6
20. Martin Šindelář2 GAMČA 4 4
Marko Vríčan2 GVOZA 1 3 4
22. Barbora Novosadová4 PiaGTN 3 3
Filip Prutkay2 GAMČA 3 3
24. Barbora Čemanová3 GPMKE 2 2
Soňa Vasiľová1 GPUK 2 2
26. Samuel Vaško3 GJH 1 1
Andrea Brudňáková2 GJH 1 1
Oliver Kurňava1 GJH 1 1
29. Alica Dományová2 GAMČA 0 0

Vysvetlivky

  • detaily bodov zistíte, ak podržíte kurzor nad číslom s bodmi
  • R - ročník
  • P - body z predchádzajúcich kôl
  • B - bonusové body
  • ? - popis k úlohe bol prijatý, zatiaľ však nebol obodovaný
  • - riešiteľ v tomto kole riešil prvý krát
  • - riešiteľ postúpil oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
  • - riešiteľ klesol oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
  • - riešiteľ ostal na rovnakom mieste ako v minulom kole

Archív zadaní