Počet bodov:
Popis:  9b

Cestný pirát Kvík prichádza do križovatky rýchlosťou \(\SI{90}{\kilo\metre\per\hour}\). Svieti však červená a pred semaforom už stojí iné auto. V poslednej možnej chvíli – aby nenarazil do auta pred sebou – začne Kvík brzdiť so spomalením \(\SI{5}{\metre\per\second\squared}\). Po dvoch sekundách od začatia brzdenia však na semafore naskočí zelená a auto stojace na križovatke začne okamžite zrýchľovať so zrýchlením \(\SI{2.5}{\metre\per\second\squared}\). Na akú najvyššiu rýchlosť musí Kvík určite spomaliť, aby nenarazil do auta pred sebou?

Kvíkovo auto je schopné tiež zrýchlenia maximálne \(\SI{2.5}{\metre\per\second\squared}\) a obe autá zrýchľujú na maximálnu povolenú rýchlosť \(\SI{90}{\kilo\metre\per\hour}\).

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.