Počet bodov:
Popis:  9b

Patrik sa rozhodol Lucke pomôcť s polievaním záhrady a ponúkol sa, že jej bude dopĺňať jej špeciálnu nádobu. Vyzbrojil sa hadicou s prierezom \(S\) a čakal, kým sa nádoba vyprázdni. Potom pustil prúd vody s prietokom \(Q\) a začal ju napúšťať. Vtedy si všimol, že keď začne tiecť hadicou voda, tá začne klásť odpor proti ohybu.

Patrik uchopil hadicu v dvoch miestach tak, že jej úsek medzi jeho rukami vyformoval dokonalú polkružnicu v horizontálnej rovine. Akú silu musel Patrik vyvinúť na to, aby sa mu to podarilo? Predpokladajte, že hadica je dokonale ohybná a bez prúdu vody nekladie žiaden odpor voči ohybu. Vplyv tiaže pokojne zanedbajte.

Figure 1: Patrik s hadicou
Figure 1: Patrik s hadicou

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.