Počet bodov:
Popis:  9b

Nina si na ulici hádzala frisbee. V chvíľkovom záchvate grambľavosti sa jej ho podarilo vyhodiť na strechu jedného z priľahlých domov. Bez rebríka, či akéhokoľvek iného prístupu na strechu, sa situácia zdala byť beznádejná. To by však nebola Nina. Všimla si, že medzera medzi domami je taká akurát na to, aby sa medzi ne zakliesnila a zapierajúc sa o protiľahlé steny vyliezla až na strechu. Steny domov však mali nerovnaký povrch, preto súčiniteľ trenia medzi rukou a jednou stenou bol \(f_1\) a rukou a druhou stenou \(f_2<f_1\). Akou silou musela Nina tlačiť do stien, aby sa medzi nimi udržala? O hmotnosti žien sa síce nemá hovoriť, ale my vám prezradíme, že Ninina hmotnosť je \(m\).

Predpokladajte, že Nina sa dotýka každej zo stien v jedinom bode a že jej ťažisko je presne uprostred medzi stenami.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.