Počet bodov:
Popis:  9b

Po Mözgáčovom predošlom úspechu s homogénnym elektrickým poľom v jeho izbe sa rozhodol preskúmať aj o niečo zložitejšie polia. Zobral si teda dva bodové náboje s nábojmi \(Q_1\)\(-Q_2\), kde \(Q_1\neq Q_2\) a umiestnil ich do vzdialenosti \(d\) od seba. Intenzitu ich elektrického poľa zrátal raz-dva, takže teraz sa chce pozrieť na niečo zaujímavejšie.

  1. Nájdite množinu bodov, v ktorých má intenzita poľa smer rovnobežný so spojnicou dvoch nábojov.

  2. Popíšte, ako v tomto poli vyzerá ekvipotenciálna hladina s nulovou hodnotou potenciálu.1


  1. Uvažujte štandardnú konvenciu elektrického potenciálu vzhľadom na bod v nekonečne (v tomto bode je teda nulový potenciál, ale do hľadanej hladiny nepatrí).

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.