Počet bodov:
Popis:  9b

Andrej sa v poslednej dobe veľmi radoval zo svojho štipendia na matfyze. Rozhodol sa, že si zaň zadováži kyvadlo. A nie len tak hocijaké, kyvadlo pozostávajúce zo zlatej gule o hmotnosti \(M=\SI{20}{\gram}\) zavesenej na nehmotnom lanku dĺžky \(l=\SI{2}{\metre}\). Potom chcel takéto luxusné kyvadlo nejako rozpohybovať. Vystrelil doň teda olovený náboj s hmotnosťou \(m=\SI{5}{\gram}\). Po zásahu sa náboj pohyboval ďalej spolu s kyvadlom, ale na Andrejovo prekvapenie sa náboj po náraze celý roztopil. Akou rýchlosťou musel vystreliť náboj do kyvadla, aby sa mohol náboj celý roztopiť? Do akej výšky sa v takomto prípade vychýlilo kyvadlo?

Predpokladajte, že zlatá guľa je dokonale tepelne vodivá a pôvodne mala teplotu \(t_2=\SI{20}{\celsius}\) a náboj mal tesne pred nárazom teplotu \(t_1=\SI{100}{\celsius}\). Deformáciu oboch telies a výmenu tepla s okolím môžete zanedbať. Potrebné veličiny pre zlato a olovo vyhľadajte.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.