Počet bodov:
Popis:  9b

Patrik dostal v zimnom semestri z elektriny a magnetizmu A. Odvtedy sa od samej radosti neustále hrá s kondenzátormi. Zobral si dva kondenzátory s kapacitami \(C_1\) a \(C_2\) a nabil ich na rovnaké napätie \(U_0\). Pomyslel si, že keby ich zapojil paralelne s rovnakými polaritami, nedialo by sa nič zaujímavé, a preto jeden kondenzátor otočil tak, aby jeho polarita bola opačná.

Figure 1: Predstavme si to nejak takto

Aké bude výsledné napätie medzi bodmi \(A\) a \(B\) po zopnutí spínačov \(S_1\) a \(S_2\) a ustálení? Aký veľký náboj pretiekol spínačom \(S_1\)?

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.