Počet bodov:
Popis:  9b

V akváriu až po vrch naplnenom vodou a uzavretom piestom plávajú dve veľmi inteligentné rybičky Pascal a Archimedes. Piest je zaťažený a svojou tiažou vytvára v kvapaline tlak \(p\). Archimedes sa chvastá, že je silnejší a že znesie viac, a rozhodne sa to demonštrovať tým, že klesne ku dnu, kde je podľa neho vyšší tlak. Na to Pascal kontruje: „Netrep, veď tlak je predsa vo všetkých miestach kvapaliny rovnaký!“

Ktorá z rybičiek má pravdu? Svoje tvrdenie nezabudnite poriadne zdôvodniť.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.