Počet bodov:
Popis:  9b

Maťko má kovový závit tvaru štvorca so stranou \(L\) s celkovým odporom \(R\) a hmotnosťou \(m\). V tom sa z kurzu adrenalínových športov vrátila Lucka a rozhodla sa, že Maťkovi predvedie svoju obľúbenú zručnosť. Vzala Maťkov závit a čo čakáte – vyhodila ho do vzduchu. To však Lucka ešte nevedela, že v hornej polovici Maťkovej izby je homogénne magnetické pole s veľkosťou \(B\) také, ako vidíš na obrázku. Závit teda chvíľu letel hore, no potom začal padať. Ako tak padal cez rozhranie magnetického poľa \(B\) a oblasťou s nulovým magnetickým poľom, po istom čase sa rýchlosť jeho padania ustálila. Aká bola veľkosť rýchlosti \(v\), s ktorou závit vyletel z magnetického poľa \(B\)?

Figure 1: Kovový závit tvaru štvorca.

Lucka už veci vyhadzuje tak šikovne, že závit počas letu nemení orientáciu voči magnetickému poľu.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.