Počet bodov:
Popis:  9b

Nine sa podarilo zachovať si kontakt s fyzikou! Ba dokonca ju ten kontakt začal veľmi zaujímať. Minule si totiž všimla, že keď položí prst na kontakt zapnutého reproduktora či svojich slúchadiel, ozve sa praskavý zvuk. Čím to je?1


  1. Čím to je?↩︎

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.