Počet bodov:
Popis:  9b

Majo sa na matických prednáškach občas nudí. Preto sa hrá s hmotnými bodmi. Minule si zobral klin s hmotnosťou \(M\) tvaru trojbokého hranola s podstavou tvaru rovnoramenného pravouhlého trojuholníka a postavil ho na jednu z menších stien. Potom zobral svoj obľúbený hmotný bod s hmotnosťou \(m\), položil ho na naklonenú rovinu vytvorenú týmto klinom a pustil ho. S akým zrýchlením sa pohyboval klin? Predpokladajte, že klin s podložkou, ani hmotný bod s klinom sa navzájom netrú. Taktiež predpokladajte, že klin nerotuje.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.